บทความ

เสือลายเมฆ Neofelis nebulosa

เสือโคร่ง Tiger

เสือปลา

เนื้อทราย Hog Deer

สมัน Cervus schomburgki

กระบือหรือควาย Bubalus bubalis

ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว The Banded Peacock

ผีเสื้อกระทกรก Red Lacewing

อีเก้ง.ฟาน

สมเสร็จ

ชะนีมือขาว

เก้งหม้อ

ลิงวอก Rhesus Macaque

ไก่ป่า Jungle fowl

เต่าหกดำ Burmese Black Tortoise

เต่ามะเฟือง Leatherback turtle

ค่างเทา (ค่างหัวหงอก)

สุนัขจิ้งจอก

ลิงลม Slow Loris

จระเข้น้ำเค็ม

อึ่งอ่างบ้าน

คางคก

กระท่าง (ซาลาแมนเดอร์)