ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว The Banded Peacock

ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว

ชื่อสามัญ The Banded Peacock

ชื่อวิทยาศาสตร์ Papilio palinulus

วงศ์ PAPILIONIDAE

ขนาด (wingspan ) 80 – 90 มม.


ผีเสื้อชนิดนี้จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งสองเพศคล้ายกัน เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังยื่นยาวคล้ายหาง ปีกบน พื้นปีกสีดำแทรกด้วยเกล็ดสีเขียวเข้ม และมีแถบสีเขียวอ่อนพาดขวางปีกคู่หน้าและปีกคู่หลัง มุมปลายปีกหลังของปีกคู่หลังมีแต้มสีน้ำตาล ปีกล่าง พื้นปีกมีสีดำมีเกล็ดสีเหลืองทองแทรก

ลักษณะของหนอนผีเสื้อ ลำตัวเป็นปล้องๆ รูปทรงกระบอก สีเขียวอมเหลือง มีเส้นสีเหลืองคาดจากบริเวณปากไปตามส่วนของหัวมาบรรจบกันที่ปาก บริเวณลำตัวมีจุดเล็กๆสีเหลืองกระจายทั่วลำตัว

ลักษณะของดักแด้ ใช้ใยยึดส่วนท้ายของลำตัวติดกับพืชและอีกเส้นหนึ่งคล้องรอบลำตัว ระยะดักแด้ 13 วัน

สภาพแหล่งที่อยู่อาศัย ป่าโปร่ง ลำธาร

พืชอาหาร ส้ม ( Citrus reticulata ) หัสคุณ ( Micromelum minutum )

และ สมุยหอม ( Clausena cambodiana )
ความคิดเห็น