แมลงตับเต่า


ชื่อวิทยาศาสตร์ Cybister limbatus Fabricius
อันดับ COLEOPTERA
วงศ์ Dytistidae
ชื่อสามัญ DREDACIOUS DIVING
BEETLES,. TRUE WATER
BEETLES.
ชื่อพื้นบ้าน ด้วงดิ่ง แมลงตับเต่า แมงกิเต่า


ลักษณะทั่วไป
แมลงตับเต่าหรือด้วงดิ่ง เป็นแมลงปีกแข็งขนาดใหญ่ ลำตัวยาวเป็นวงรีคล้ายรูปไข่ ส่วนท้อง
และปีกใหญ่ ร่างกายมีผิวเรียบ มีผนังลื่นเป็นมัน ลำตัวสีดำปนน้ำตาล บางชนิดมีลายสีเหลืองหม่น หรือค่อนไปทางเขียวแกมน้ำตาลอ่อน บริเวณปีกและลำตัวมีแถบสีเหลืองหม่นๆ พาดผ่าน หนวดยาวเป็นเส้นด้าย ขาคู่หลังยาวและแบนกว่าขาคูอื่นๆ มีขนเป็นแผงเหมาะสำหรับการว่ายน้ำ วิธีการว่ายน้ำของแมลงตับเต่าจะใช้ขาหลังเคลื่อนที่ไปพร้อมๆ กัน เมื่ออยู่นิ่งมักเอาหัวดิ่งลงไปใต้ผิวน้ำ ตัวเต็มวัยสามารถเก็บฟองอากาศไว้ใต้ปีกได้มาก ทำให้สามารถดำน้ำได้เป็นเวลานาน สามารถอยู่บนบกได้ดี และสามารถบินได้ไกล ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกินสัตว์น้ำประเภทอื่นๆ เป็นอาหาร รวมทั้งปลาขนาดเล็ก แมลงตับเต่าถือว่าเป็นแมลงที่มีประโยชน์เพราะช่วยทำลายแมลงประเภทอื่นๆ

แหล่งที่พบ
ตามบ่อ ห้วย หนอง และลำธารทั่วๆ ไป ตอนกลางวันมักอาศัยอยู่แต่ในน้ำ แต่ในเวลากลางคืน
จะบินมาแล่นแสงไฟ พบมากในช่วงฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว โดยเฉพาะช่วงปลายฝนจะพบมากเป็นพิเศษ

ประโยชน์และความสำคัญ
นำมาประกอบอาหารโดยการคั่ว ทอด นึ่งหรือแกง

ความคิดเห็น