คางคก

คางคก
ชื่ออื่นๆ : เข้าเย็น, คางคก, เข้าเห็น (ลำปาง), ยางมอน (เชียงราย), มาตับละกวาย
(เชียงใหม่), หญ้าเมา (เงี้ยว), ผีเสื้อ (โคราช)
ชื่อสามัญ : toad
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bufo americanus
วงศ์ : Bufonideaคางคก


ลักษณะทั่วไป
Class Amhibiaได้แก่ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมี 4 ขา มี 5 นิ้ว ปลายนิ้วไม่มีเล็บตัวอ่อนอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือก ตัวเต็มวัยอยู่บนบกหายใจด้วยปอดมีหัวใจ 3 ห้องออกไข่ในน้ำผิวหนังไม่มีเกล็ด ผิวหนังเปียกชื้น มีต่อมเมือกผสมพันธุ์ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อการเจริญเติบโตเป็นสัตว์เลือดเย็นเช่น คางคก เขียด อึ่งอ่าง ปาด กบ งูดิน ซาลาแมนเดอร์ลักษณะรูปร่างโดยทั่วไปคล้ายกบ มีสีเทาจนถึงดำ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ๆอาศัย ผิวหนังด้านหลังขรุขระเป็นตะปุ่มตะป่ำ ด้านท้องเรียบสีขาว มีจุดสีดำเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไป มีต่อมพิษอยู่บริเวณผิวหนังใกล้หู สามารถปล่อยยางซึ่งเป็นสารพิษออกมาทำร้ายศัตรูเพื่อป้องกันตัวได้ มีความยาวจากปากถึงก้นประมาณ 10 เซนติเมตร คางคกที่พบในเมืองไทยมีทั้งหมด 4 ชนิด ชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไปคือคางคกบ้าน (Bufo melanostictus)

ถิ่นอาศัย
อาศัยอยู่ตามพื้นดิน โพรงไม้ ขอนไม้ ซากใบไม้ที่ทับถม รวมทั้งอาจพบเห็นได้ตามบ้านเรือน

อาหาร
แมลง ปลวก แมลงเม่า และตัวหนอน

การสืบพันธุ์
ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายนถึงธันวาคม) ลูกอ๊อดสีดำคล้ำ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามแอ่งน้ำ

ความคิดเห็น