ลิงลม Slow Loris

ลิงลม
ชื่อสามัญ ; Slow Loris
ชื่อวิทยาศาสตร์ ; Nycticebus coucang


อาณาจักร
Animalia
ไฟลัม
Chordata

ชั้น
Mammalia
อันดับ
Primates
วงศ์
Lorisidae

วงศ์ย่อย
Lorinae

สกุล
Nycticebus
สปีชีส์
N. coucang

ลักษณะทั่วไป

รูปร่างเล็กขนนุ่มสั้นหนาเป็นปุย มีเส้นสีน้ำตาลเข้มจากหัวไปตลอดแนวสันหลัง หน้าสั้น ตาโตกลม ใบหูเล็กจมอยู่ในขน ไม่มีหาง ไม่มีนิ้วหัวแม่มือ นิ้วเท้าอันที่สองมีเล็บเป็นตะของอโค้ง ทั้งนี้เพื่อจับกิ่งไม้ได้แน่นในขณะมันลุกขึ้นยืนเพื่อจับแมลงกินเป็นอาหาร ป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวช้า แต่แว้งกัดได้รวดเร็ว

ลักษณะนิสัย

หากินบนต้นไม้เฉพาะในเวลากลางคืน และออกหากินตัวเดียว เว้นแต่ตัวที่มีลูกอ่อนจะเอาลูกเกาะติดอกไปด้วย กลางวันจะซ่อนหน้าเพื่อหลบแสงสว่าง โดยใช้ใบไม้บังหรืออยู่ในโพรงไม้

ถิ่นอาศัย
พบในไทย อินโดจีน มาเลเซีย สุมาตรา ชวา บอร์เนียว และมินดาเนา

อาหาร

กินแมลง สัตว์เล็ก ๆ ไข่นก และผลไม้

การสืบพันธุ์

เมื่อมีอายุ 2 ปีจึงผสมพันธุ์ได้ เป็นสัดนาน 5-6 เดือน และมีทุกระยะ 37-45 วัน ตั้งท้องประมาณ 193 วัน ออกลูกปีละ 2 ครั้ง ปกติออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกอ่อนจะอยู่กับแม่จนตัวเกือบเท่าแม่จึงจะแยกออกไปหากินเอง ซึ่งกินเวลานานราว 6-9 เดือน และมีอายุยืนประมาณ 10 ปี

สถานภาพปัจจุบัน

สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535


จากเวป วนกรด็อทคอมและเวป wikipedia.org

ความคิดเห็น