วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

เขียดทราย Marten?s Puddle Frog


ชื่อไทย : เขียดทราย
ชื่อสามัญ : Marten?s Puddle Frog
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Occidozyga martensii (Peters, 1867) หรือ Phrynoglossus martensii Peters, 1867
ลักษณะ : ความยาวจากปลายจมูกถึงก้นประมาณ 27 มิลลิเมตร ไม่มีร่องตามแนวกลางหลัง Tympanum มองเห็นได้ไม่ชัด มีขนาดเล็กกว่าตา ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเทา มีลายด่างพร้อยเลือนลางสีเทา อาจมีเส้นสีน้ำตาลตามแนวสันหลังจากปลายจมูกถึงก้น บนขามีลายแถบตามขวางสีเทาเข้ม ปลายนิ้วแผ่กลมแบนเล็กน้อย นิ้วที่ 1 สั้นกว่านิ้วที่ 2 และนิ้วที่ 3 มีความยาวมากที่สุด นิ้วเท้ามีพังผืด 3 ใน 4 หรือ 4 ใน 5 ส่วนของความยาวนิ้ว
สถานภาพ : ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ถิ่นอาศัย : บนพื้นและในทรายบริเวณแหล่งน้ำ
การแพร่กระจาย : ทั่วประเทศไทย


welcome robot blogger social networks music online billy1

กบบัว

ชื่อไทย : กบบัว
ชื่อสามัญ : Red-eared Frog, Green Paddy Frog
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rana erythraea (Schlegel, 1837)
ลักษณะ : เป็นกบขนาดกลาง รูปร่างเพรียว หัวยาวเรียว ระยะห่างระหว่างตากว้างพอๆ กับความกว้างเปลือกตา แผ่นปิดหูสีน้ำตาลปรากฏชัดเจน ลำตัวด้านบนสีเขียวสด บนหลังมีสันหนาสีครีมจากหลังตาไปตามเหนือสีข้าง ใต้สันเป็นแถบสีดำ สีข้างสีเขียว ริมฝีปากสีครีม ขาสีน้ำตาลหรือสีเขียว ปลายนิ้วเรียว เท้าหลังมีพังผืดเกือบเต็มความยาวนิ้ว
สถานภาพ : ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ถิ่นอาศัย : พบตามบึงและพื้นราบใกล้แหล่งน้ำ มักเกาะบนใบบัวหรือพืชลอยน้ำในบริเวณน้ำนิ่ง เกาะตามพื้นริมลำธาร และในสนามหญ้า
การแพร่กระจาย : พบทั่วประเทศไทย และแพร่กระจายตั้งแต่พม่า ผ่านไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สุมาตรา ชวา บอร์เนียว และฟิลิปปินส์


welcome robot blogger social networks music online billy1
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...