กบบัว

ชื่อไทย : กบบัว
ชื่อสามัญ : Red-eared Frog, Green Paddy Frog
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rana erythraea (Schlegel, 1837)
ลักษณะ : เป็นกบขนาดกลาง รูปร่างเพรียว หัวยาวเรียว ระยะห่างระหว่างตากว้างพอๆ กับความกว้างเปลือกตา แผ่นปิดหูสีน้ำตาลปรากฏชัดเจน ลำตัวด้านบนสีเขียวสด บนหลังมีสันหนาสีครีมจากหลังตาไปตามเหนือสีข้าง ใต้สันเป็นแถบสีดำ สีข้างสีเขียว ริมฝีปากสีครีม ขาสีน้ำตาลหรือสีเขียว ปลายนิ้วเรียว เท้าหลังมีพังผืดเกือบเต็มความยาวนิ้ว
สถานภาพ : ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ถิ่นอาศัย : พบตามบึงและพื้นราบใกล้แหล่งน้ำ มักเกาะบนใบบัวหรือพืชลอยน้ำในบริเวณน้ำนิ่ง เกาะตามพื้นริมลำธาร และในสนามหญ้า
การแพร่กระจาย : พบทั่วประเทศไทย และแพร่กระจายตั้งแต่พม่า ผ่านไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สุมาตรา ชวา บอร์เนียว และฟิลิปปินส์


welcome robot blogger social networks music online billy1

ความคิดเห็น