ปลากดหิน,แขยงหิน

ปลากดหิน,แขยงหิน
ชื่อไทย
กดหิน, แขยงหิน


ชื่อสามัญ
SIAMESE ROCK CATFISH


ชื่อวิทยาศาสตร์
Leiocassis siamensis Reganถิ่นอาศัย
อยู่ตามลำธาร เช่น บริเวณปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ แม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง แม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี ฯลฯ


อาหาร
กินลูกปลา ลูกกุ้ง และสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็ก


ขนาด
ความยาวประมาณ 17 เซนติเมตร


ประโยชน์
นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เนื้อใช้ปรุงอาหารได้


จากเวป www.moohin.com

ความคิดเห็น