วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ปลากระทุงเหวแม่หม้าย ตับเต่า

Share |
ปลากระทุงเหวแม่หม้าย ตับเต่า
ชื่อไทย
กระทุงเหวแม่หม้าย ตับเต่า

ชื่อสามัญ
SPOTTED HALFBEAK

ชื่อวิทยาศาสตร์
Hemirhamphus far (Forskal)

ถิ่นอาศัย
พบเห็นอยู่ทั่วไปตามชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย

อาหาร
กินแมลงน้ำและปลาผิวน้ำซึ่งมีขนาดเล็กกว่า

ขนาด
ความยาวประมาณ 25-40 เซนติเมตร

ประโยชน์
ปรุงเป็นอาหารได้จากเวป moohin.com

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...