กระทุงเหวข้างแบน

กระทุงเหวข้างแบน

ชื่อไทย
กระทุงเหวบั้ง, กระทุงเหวข้างแบน

ชื่อสามัญ
BARRED LONG TOM

ชื่อวิทยาศาสตร์
Ablennes hians (Valenciennes)


ถิ่นอาศัย
พบแพร่กระจายไปทั่วอ่าวไทย ทั้งฝั่งตะวันออกและภาคใต้

อาหาร
ชอบกินปลาผิวน้ำ เช่น ปลาหัวแข็ง หัวตะกั่ว

ขนาด
ความยาวประมาณ 55-120 เซนติเมตร

ประโยชน์
ปรุงเป็นอาหารได้จากเวป moohin.com

ความคิดเห็น