ปลากดหลาว

ปลากดหลาวชื่อไทย
กดหลาว
ชื่อสามัญ
TRUNCATED ESTUARINE CATFISH
ชื่อวิทยาศาสตร์
Arius truncatus Cuvier & Valennennes


ถิ่นอาศัย
อยู่บริเวณแหล่งน้ำกร่อยและอพยพมาอยู่ในน้ำจืด พบบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง

อาหาร
ลูกกุ้ง ลูกปลา และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

ขนาด
ความยาวประมาณ 16-33 เซนติเมตร

ประโยชน์
นับได้ว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่ใช้น้ำมาบริโภคได้


จากเวป www.moohin.com

ความคิดเห็น