ปลากระทุงเหวควาย

ปลากระทุงเหวควายชื่อไทย
กระทุงเหวควาย, กระทุงเหว
ชื่อสามัญ
BLACK-SPOT LONG TOM
ชื่อวิทยาศาสตร์
Strongylurus strongylura (Van Hasselt)

ถิ่นอาศัย
เป็นปลาทะเลซึ่งอาศัยอยู่ตามผิวน้ำ อยู่กระจัดกระจายกันเป็นหมวดหมู่ตามชายฝั่ง และสามารถอาศัยอยู่ตามบริเวณปากแม่น้ำซึ่งเป็นน้ำกร่อยได้

ขนาด
ความยาวประมาณ 30-45 เซนติเมตร

อาหาร
แมลงน้ำและปลาซึ่งมีขนาดเล็กกว่า

ประโยชน์
ปรุงเป็นอาหารได้จาก เวป www.moohin.com

ความคิดเห็น