ปลากระเบนบัว

ปลากระเบนบัว
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Himantura bleekeri Blyth, ค.ศ. 1860
อาณาจักร Animalia
ไฟลัม Chordata
ชั้น Chondrichthyes
ชั้นย่อย Elasmobranchii

อันดับใหญ่ Batoidea
อันดับ Myliobatiformes
วงศ์ Dasyatidae
สถานะ : เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
สกุล Himantura
สปีชีส์ H. bleekeri


ปลากระเบนบัว เป็นชื่อปลากระเบนชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Himantura bleekeri (เดิม Dasyatis bleekeri) อยู่ในวงศ์ปลากระเบนธง (Dasyatidae) เป็นปลากระเบนที่อยู่ในน้ำจืดชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายปลาในวงศ์ปลากระเบนธงทั่วไป แต่มีจงอยปากที่ยื่นแหลมกว่า พื้นลำตัวสีนวล กลางหลังมีเกล็ดเป็นตุ่มหยาบ ๆ ด้านล่างสีขาว หางยาวได้กว่า 80 ซ.ม. โคนหางมีเงี่ยงแหลมมีพิษ 1 หรือ 2 ชิ้น ที่เมื่อหักหรือหลุดไปแล้วสามารถงอกใหม่ได้ ไม่มีแผ่นหนังที่หาง ขนาดลำตัวกว้างโดยเฉลี่ย 40 ซ.ม. น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่หนักได้ถึง 50 ก.ก. หากินตามพื้นท้องน้ำโดยอาหารได้แก่ ปลาขนาดเล็ก สัตว์หน้าดิน และสัตว์มีเปลือก จะว่ายขึ้นมาหากินบริเวณผิวน้ำบ้างเป็นบางครั้ง

เป็นปลาที่พบน้อย โดยพบแต่เฉพาะบริเวณปากแม่น้ำในภาคใต้ และพบที่ทะเลสาบสงขลาตอนในที่เป็นส่วนของน้ำจืด แต่มีรายงานว่าเคยพบที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

ตัวมีลักษณะกลมเหมือนใบบัว จึงเป็นที่มาของชื่อ

กระเบนบัว มีชื่อเรียกนึงเป็นภาษาใต้ว่า "กระเบนหัวเลี่ยม" แปลว่า กระเบนหัวโตจากเวปวิกิพีเดีย

ความคิดเห็น