ชื่อไทย : เขียดทราย
ชื่อสามัญ : Marten?s Puddle Frog
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Occidozyga martensii (Peters, 1867) หรือ Phrynoglossus martensii Peters, 1867
ลักษณะ : ความยาวจากปลายจมูกถึงก้นประมาณ 27 มิลลิเมตร ไม่มีร่องตามแนวกลางหลัง Tympanum มองเห็นได้ไม่ชัด มีขนาดเล็กกว่าตา ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเทา มีลายด่างพร้อยเลือนลางสีเทา อาจมีเส้นสีน้ำตาลตามแนวสันหลังจากปลายจมูกถึงก้น บนขามีลายแถบตามขวางสีเทาเข้ม ปลายนิ้วแผ่กลมแบนเล็กน้อย นิ้วที่ 1 สั้นกว่านิ้วที่ 2 และนิ้วที่ 3 มีความยาวมากที่สุด นิ้วเท้ามีพังผืด 3 ใน 4 หรือ 4 ใน 5 ส่วนของความยาวนิ้ว
สถานภาพ : ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ถิ่นอาศัย : บนพื้นและในทรายบริเวณแหล่งน้ำ
การแพร่กระจาย : ทั่วประเทศไทย


welcome robot blogger social networks music online billy1

ความคิดเห็น

MenussMeong กล่าวว่า
https://youtu.be/imvNOxqJEo8