กระจงเล็ก หรือ กระจงหนู Tragulus javanicusการจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

อาณาจักร Animalia
ไฟลัม Chordata
ชั้น Mammalia

อันดับ Artiodactyla
วงศ์ Tragulidae

สกุล Tragulus
สปีชีส์ T. javanicus

ชื่อวิทยาศาสตร์ Tragulus javanicus (Osbeck, ค.ศ. 1765)


กระจงเล็ก หรือ กระจงหนู เป็นสัตว์จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อันดับสัตว์กีบคู่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tragulus javanicus จัดเป็นสัตว์กีบคู่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก รูปร่างหน้าตาคล้ายเก้งหรือกวาง แต่จะต่างกันตรงกระจงหนูจะไม่มีต่อมน้ำตา ขนตามลำตัวสีน้ำตาลแดงบริเวณหน้าอก และใต้ท้องมีแถบสีขาว 3 เส้นขนานไปกับลำตัว ไม่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย แต่จะมีเขี้ยวงอกมาจากริมฝีปาก โดยเขี้ยวของตัวผู้จะยาวกว่าตัวเมีย

มีความยาวลำตัวและหัว 40-48 เซนติเมตร ความยาวหาง 65-80 เซนติเมตร น้ำหนัก 0.7-2 กิโลกรัม

มีการกระจายพันธุ์ในพม่า ไทย ภาคใต้ของลาว กัมพูชา เวียดนาม เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียวและเกาะชวา
มีพฤติกรรมหากินตามลำพัง สามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลายได้ มักอาศัยและหากินในบริเวณป่าที่รกชัฏ ในฤดูผสมพันธุ์หรือมีลูกอ่อนอาจจะอาศัยเป็นคู่ ออกหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยมีทางเดินหาอาหารของตัวเอง ซึ่งเรียกว่า "ด่าน" ซึ่งด่านเป็นเพียงทางเดินเล็ก ๆ ปกคลุมด้วยไม้พื้นล่างที่รกทึบ มีนิสัยขี้อายและตื่นตกใจง่าย เมื่อพบศัตรูจะกระโดดหนีไปด้วยความรวดเร็ว มีฤดูผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ก่อนผสมพันธุ์ตัวเมียจะใช้ขาหลังเคาะที่พื้นราว 8 ที ในเวลา 3 วินาที เมื่อตัวผู้ได้ยินเสียงจะเข้ามาหา ใช้เวลาในการตั้งท้องประมาณ 140 วัน ปกติออกลูกครั้งละ 1 ตัว ในช่วงปลายฤดูฝนที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์

การศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุ์ การตกลูก และหาระยะเวลาตั้งท้องของกระจงหนูโรคอกเลี้ยงแบบแยกเป็นคู่ ๆ จำนวน 8 คู่ ในศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า โคกไม้เรือ จังหวัดนราธิวาส โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2532 จนถึงเดือนตุลาคม 2535 รวมระยะเวลา 40 เดือน พบว่ากระจงหนูไม่มีฤดูผสมพันธุ์ มีการผสมพันธุ์และตกลูกได้ตลอดปี จะตกลูกเพียงครั้งละ 1 ตัวเท่านั้น กระจงหนูเพสเมียการเป็นสัดจะเกิดขึ้นในเวลา 1-2 ชั่วโมง หลังคลอด และช่วงระยะเวลาเป็นสัดจะกินเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ในช่วงการเป็นสัดเท่านั้นกระจงเพศเมียจึงจะยอมรับการผสมพันธุ์ได้อีกจนกว่าจะคลอดลูกอ่อนหรือเข้าช่วงระยะการเป็นสัดใหม่อีก กระจงหนูสามารถจะตั้งท้องลูกตัวต่อไปได้เลยภายในวันเดียวกันกับที่คลอดลูกตัวก่อนและมีระยะตั้งท้องระหว่าง 138-142 วัน

สถานภาพ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

ความคิดเห็น