จิ้งจก


การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

อาณาจักร Animalia

ไฟลัม Chordata

ชั้น Reptilia

อันดับ Squamata


จิ้งจก จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง ชั้นสัตว์เลื้อยคลาน ในสกุล Hemidactylus วงศ์ Gekkonidae มีสี่เท้า มีขนาดเล็ก ลำตัวแบน หัวสั้น และมีหาง ไม่มีม่านตา ลิ้นสั้นแต่ยืดออกได้ ผิวหนังค่อนข้างละเอียด ตัวมักมีสีขาวหรือคล้ำ สามารถปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ตีนเหนียวช่วยให้ไต่ไปตามเพดานหรือข้างฝาได้ มักอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน


ชีววิทยา

- ชอบหากินเวลากลางคืน
- มีอาณาเขตอาศัยที่เฉพาะเจาะจง
- ผิวหนังสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย


จิ้งจกที่พบในอาคารมี 2 คือ

1. จิ้งจกหางหนาม
2. จิ้งจกหางแบน


อาหาร

อาหารของจิ้งจกเป็นแมลงขนาดเล็ก และแมลงทั่วไปที่มาเล่นไฟ


วงจรชีวิต

• ไข่ 40- 45 วัน
• ตัวอ่อน 3 เดือน
• วัยเจริญพันธุ์ 3-5 ปี

การป้องกันและกำจัดจิ้งจก

• การควบคุมในเชิงป้องกัน คือ การลดช่องทางเสี่ยง เช่น ประตูทางเข้า – ออก
• การใช้สารเคมี
• การใช้กับดักแผ่นกาวสำเร็จรูป
• วิธีอื่นๆ เช่น การใช้ศัตรูธรรมชาติ

ความคิดเห็น